Tlačivo odstúpenie od zmluvy

Úvod Tlačivo odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy


Predávajúci: Zoltán Moravčík - Eurográtis, Vojanská č.48, 079 01 Veľké Kapušany, 

                   e-mail: primabike@centrum.sk

                    


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: .............................................................…………..


Číslo objednávky: ............................................................


Dátum objednania / dátum prijatia: ...................................…………..


Meno a priezvisko kupujúceho: ...........................................…………..


Adresa kupujúceho: ..........................................................…………..


E-mail kupujúceho: ....................................................................


Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu ( v IBAN formáte ):


............................................................................................................................................................. 


Podpis kupujúceho: ..........................................................…………..


 

Dátum: ..................................………….

 

Stiahnuť formulár ako .pdf

Copyright 2018 - 2024 © primabike.sk